معنى كلمة بيس


معنى كلمه بيس

صورة معنى كلمة بيس

peace Type: noun – Domain: politicsstate of freedom ,

harmony ,

or friendship
امان – طمانينه ,امن
peace Type:  – Domain: 

امان ,امن ,اون ,استتباب ,استقرار ,سلام ,سلم ,سلم ,سكون ,صلح ,صلحي ,متاركه ,هدوء ,هدنه ,وئام
  • معنى كلمة بيس
  • معنى كلمة peace
2٬469 مشاهدة

معنى كلمة بيس