معنى كلمة لوجستية

معنى كلمه لوجستية

صورة معنى كلمة لوجستية

صور

logistic Type: adjective – Domain: non-thematic transporting soldiers and sheltering them
لوجستى – سوقى ذو علاقه بنقل الجنود

logistic Type: adjective – Domain: philosophy connected with logic
ذو علاقه بالمنطق

logistic Type:  – Domain: 
سوقى , لوجستي

  • كلمات لوجستية
  • معنى كلمة Logistec
  • معنى كلمه لوجستى
  • معني لوجستي