معنى كلمة لوجستية


معنى كلمه لوجستيه

صورة معنى كلمة لوجستية

logistic Type: adjective – Domain: non-thematictransporting soldiers and sheltering them
لوجستي – سوقيذو علاقه بنقل الجنود
logistic Type: adjective – Domain: philosophyconnected with logic
ذو علاقه بالمنطق
logistic Type:  – Domain: 

سوقي ,لوجستي
  • كلمات لوجستية
  • معنى كلمة Logistec
  • معنى كلمه لوجستى
  • معني لوجستي
1٬398 مشاهدة

معنى كلمة لوجستية